Gecertificeerd voor CO2 Prestatieladder


Als 1ste automotive onderneming in Nederland!

Inleiding
Cor Millenaar B.V. is als eerste automotive bedrijf in Nederland gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder, niveau 3. KLIK HIER voor onze officiŽle registratie bij SKAO. Dit betekent in de praktijk dat wij op een structurele manier o.a. ons energiegebruik en daarmee de CO2 uitstoot terugdringen.

Het belang
Samen werken aan CO2 reductie binnen ons bedrijf zorgt er voor dat wij goed blijven aansluiten bij de wensen en de belangen van onze relaties, medewerkers en de maatschappij. De ontwikkelingen als het gaat om het broeikaseffect, toekomstige schaarste aan fossiele brandstoffen maken het een steeds belangrijker onderwerp in onze bedrijfsvoering.

Waar staan we als Cor Millenaar B.V.?
Om de certificering professioneel en gemakkelijk te laten verlopen maken wij gebruik van een webapplicatie om ons gehele CO2 programma (CO2management.nl) vast te leggen. Op deze wijze is het een stuk eenvoudiger om aan de certificeringseisen te voldoen en deze op adequate wijze te onderhouden.

De CO2 uitstoot van de eigen bedrijfsvoering voor de jaren 2012 t/m 1ste halfjaar 2019 is in kaart gebracht.  

 

 

Afgelopen jaren zijn er al diverse verbetering in gang gezet en zijn er een aantal nieuwe in voorbereiding, waardoor de reeds dalende trend van de CO2 uitstoot voortgezet kan worden. Zo zijn wij medio 2014 overgestapt van grijze naar groene stroom. Is in 2015 een aanvang gemaakt met het vervangen van TL verlichting door LED en is dat in 2018 gerealiseerd. Over en in de jaren 2016 t/m nu zijn er maatregelen genomen en initiatieven geformuleerd die hebben geleid en nog zullen leiden tot verdere reductie en verdere bundeling van kennis en kunde met ondernemers en overheid om gezamenlijke doelen sneller te halen. Duidelijk is te zien dat energie- en brandstofverbruik bij ons factoren van belang zijn. Ook de komende jaren zullen wij hier veel aandacht aan blijven besteden om dit te optimaliseren.
Wat is het doel?
Voor 2018 en 2019 is het doel vastgelegd zoals in de grafiek weergegeven. Door de inkoop van groene stroom conform de richtlijnen van de CO2 Prestatieladder, het vervangen van TL door LED verlichting, de aanschaf van energie zuiniger vervangend vervoer auto’s en het stimuleren van energiezuinig rijden zal dit doel bereikt gaan worden. Uiteraard wordt er ook gekeken naar de meer “huishoudelijke” verbruikers en sluipverbruik.

Hoe gaan we dat doen?
Cor Millenaar B.V. staat voor samenwerking en praktisch gerichte oplossingen als het gaat om relaties en belanghebbende partijen. Door krachten slim te bundelen van samenwerkende partijen nemen wij initiatieven om niet alleen onze maar ook gezamenlijke CO2 uitstoot te verminderen. Het betekent het inzetten van tijd om belangen te delen om doelen te realiseren middels eenvoudige en zeer betaalbare tools.

Uiteraard richten wij ons continu op wat wij als medewerkers van Cor Millenaar B.V. direct zelf kunnen bijdragen. Om die reden betrekken wij het Management Team en vervolgens alle medewerkers bij de ontwikkeling van initiatieven en het bedenken en uitvoeren van maatregelen. Onze periodieke voortgangsrapportage toont de voortgang en uitkomsten aan.


 Rapportages CO2 prestatieladderInitiatieven 
 1e half jaar 2019 2019
 2018 2018
 1e half jaar 2018 
 2017 2017
 2016 2016


Certificering
De beste waarborg voor onze stakeholders dat wij ons reductieprogramma serieus nemen is een certificering die er in de automotive sector toe doet. Om die reden hebben wij gekozen om te certificeren voor de CO2 Prestatieladder op niveau 3. Om de continuÔteit te borgen vindt jaarlijkse auditering door de TUV plaats. 
*T‹V Nord, waar T‹V Nederland onderdeel van uitmaakt, is een door het UNFCCC geaccrediteerde instelling voor validatie, controle en certificatie van klimaatbeschermings-projecten.T‹V Nord, heeft een strategisch partnerschap met CDP (= carbon disclosure project) en is betrokken bij het European Union EmissionTradingScheme (EU-ETS).

Personenwagens Bestelwagens Trucks Smart