CO2-prestatieladder Certificering "20 Tinten Groen"

 

Reductie eigen uitstoot

Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. streven ernaar om de milieueffecten die worden veroorzaakt door bedrijfs- en andersoortige activiteiten van de organisatie zoveel mogelijk te beperken. Onnodige milieubelasting dient te worden voorkomen. De CO2-prestatieladder is een instrument om CO2-bewust handelen te stimuleren in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Door bewustwording van de kerncijfers is de ambitie gegroeid om over te gaan tot reductie van de eigen uitstoot.


In onderstaand communicatie plan / strategie beschrijven wij de manier waarop het communicatieproces is geregeld, welke communicatiemiddelen er worden ingezet en welke doelgroepen Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. wanneer willen bereiken.


Waarom "20 tinten groen"?

De achterliggende gedachte achter "20 Tinten Groen" is gebaseerd op de invalshoek dat niet elk project c.q. elke activiteit dezelfde impact op de CO² reductie doelstellingen zal hebben. Het ene initiatief zal “groener” zijn dan het andere. Resulterend in de verschillende tinten groen.

In het kader van de CO² prestatieladder worden Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. door ons als één organisatie beschouwd. Het management team (MT) is eindverantwoordelijk voor het te voeren Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid maar heeft (een deel van) de taken gedelegeerd aan medewerkers binnen de organisatie.

 

Communicatieplan 2018 - 2019


Personenwagens Bestelwagens Trucks Smart